زاهدان در جذب تسهیلات اشتغال روستایی استان ششم شد

نویسنده : ریگی

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری زاهدان در این باره به خبرنگار ما می گوید: ایجاد اشتغال پایدار فقط مختص بخش دولتی نیست و بخش خصوصی هم می تواند در این حوزه نقش به سزایی ایفا کند اما یکی از اصلی ترین مشکل های این بخش، نداشتن آورده کافی برای شروع کسب و کار است به همین دلیل واگذاری تسهیلات اشتغال زایی برنامه ریزی شد و در سال های گذشته هم بسیاری برای دریافت این وام ها اقدام کرده اند.«نعمت ا... نجاری» می افزاید: در همین زمینه، طرح های اشتغال زایی متعددی برای دریافت تسهیلات ارائه شده که 86 درصد پرداخت ها مربوط به طرح های فراگیر و روستایی با پیگیری کارگروه اشتغال زایی شهرستان بوده است  و از اواخر شهریور ماه امسال هم 41 درصد طرح های اشتغال زایی فراگیر و روستایی به بانک ها معرفی شد و بیش از 57 میلیارد و 13 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرد. وی بیان می کند: مجموع مبلغ تقاضای تسهیلات طرح های متقاضی 450 میلیارد و 813 میلیون تومان برآورد شد و از این مبلغ بیش از 154میلیارد و 108 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده که این روند پرداختی از شهریور ماه رشد 41 درصدی را داشته است.
ثبت 713 طرح
وی می گوید: طی امسال متقاضیان 713 طرح برای دریافت تسهیلات اشتغال زایی در سامانه اعلام شده ثبت نام کردند و از میان آن ها 162 طرح متقاضی دریافت تسهیلات فراگیر بود که برآورد اعتبار این طرح ها به 217 میلیارد و 441 میلیون تومان رسید و طی پنج ماه اخیر به متقاضیان آن ها 38 میلیارد و 696 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد و رشدی 43 درصدی داشت. وی بیان می کند: 551 طرح هم متقاضی دریافت تسهیلات روستایی بود که میزان اعتبار مورد نیاز آن ها در مجموع 233 میلیارد و 371 میلیون تومان برآورد شد که در مدت زمان مشابه با رشد 40 درصدی نسبت به گذشته  154 میلیارد و 108 میلیون تومان به متقاضیان این طرح ها تسهیلات تعلق گرفت و در مجموع 337 طرح با تقاضای تسهیلات به مبلغ 127 میلیارد و 816 میلیون تومان به بانک های عامل معرفی شد. معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری زاهدان می افزاید: در پنج ماه گذشته صاحبان طرح های معرفی شده به بانک های عامل 57 میلیارد و 13 میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند که 26 طرح متقاضی تسهیلات فراگیر بود و در مجموع 81 میلیارد و 743 میلیون تومان به آن ها پرداخت شد که 61 درصد آن ها تسهیلات 36 میلیارد و 235 میلیون تومانی دریافت کردند.وی بیان می کند: از محل تسهیلات روستایی 311 طرح به مبلغ 46 میلیارد و 118 میلیون تومان ثبت و به 39 درصد آن ها 20 میلیارد و 777 میلیون تومان تسهیلات پرداخت شد و 60 طرح هم از بانک های عامل تقاضای تسهیلات 35 میلیارد و 467 میلیون تومانی داشت که 86 درصد آن ها 25 میلیارد و 227 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرد. به گفته وی از این میان 10 طرح متقاضی دریافت تسهیلات فراگیر به مبلغ 16 میلیارد و 814 میلیون تومان بود که در مجموع 13میلیارد و 354 میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند و 50 طرح هم در قالب تسهیلات روستایی خواهان دریافت اعتبار با مبلغ 18 میلیارد و 653 میلیون تومان بود که 87 درصد آن ها به مبلغ 11 میلیارد و 872 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرد. نجاری، بیان می کند: در میان شهرستان های استان در دریافت تسهیلات فراگیر، زاهدان رتبه اول را به خود اختصاص داد و در بخش دریافت تسهیلات روستایی هم این شهرستان در رتبه ششم استان قرار دارد اما با توجه به مرکز استان بودن، این میزان پرداختی قابل قبول نیست و باید همه دستگاه های اجرایی برای پرداخت تسهیلات به طرح های  دیگر از خود تلاش بیشتری نشان دهند. هرچند پرداخت تسهیلات اشتغال زایی توانسته است در ایجاد کسب و کار تاثیر به سزایی داشته باشد اما بسیاری از واحد های تولیدی که با دریافت این تسهیلات فعالیت خود را آغاز کرده اند به دلیل ناتوانی در باز پرداخت تسهیلات با مشکل رو به رو شده که اغلب آن ها واحد های نوپاست و پرونده آنان در کارگروه ستاد رفع موانع پیش روی تولید در حال برسی است بنابراین به نظر می رسد افزون بر پرداخت تسهیلات باید راهکارهای حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی هم اندیشیده و اجرایی شود تا واحد های نوپا بتوانند خود را حفظ کنند.