تغییرات در ۴ هیئت ورزشی استان

روسای چهار هیئت ورزشی استان طی روزهای گذشته تغییر کردند. سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان گفت: دوره های ریاست هیئت های ورزشی چهار ساله است و پس از گذشت این بازه زمانی رئیس بعدی هیئت از طریق برگزاری مجمع انتخابات برگزار می شود و گاهی هم این انتخاب با نظر رئیس فدراسیون و با حکم مستقیم آنان انجام می شود که طی ماه گذشته و روزهای اخیر استان شاهد تغییر ریاست در چند هیئت بود. «محسن درانی» افزود: در این هفته مجمع انتخابات هیئت والیبال استان برگزار شد و در نهایت اسماعیل حسین زهی با کسب 15 رای از مجموع 16 رای مأخوزه توسط والیبالیست های استان برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس هیئت انتخاب شد تا در نهایت هشت سال سکان والیبال استان را در دست داشته باشد، مجمع هیئت پزشکی ورزشی استان هم برگزار شد که دکتر علی عرب با دریافت 15 رای از مجموع 15 رای ماخوذه برای چهار سال دیگر رئیس این هیئت ماند تا دوره ریاست او هم هشت ساله شود. وی بیان کرد: تغییر در ریاست هیئت کاراته استان اتفاقی بود که توسط فدراسیون کاراته انجام شد و طی حکمی از سوی محسن آشوری سرپرست فدراسیون کاراته، حسین کیخا به عنوان سرپرست هیئت کاراته استان معرفی شد و این درحالی رقم خورد که پیش از او حمیدرضا سراوانی ریاست این هیئت را بر عهده داشت. قبل از آن هم مجمع هیئت هاکی استان برگزار شد و دکتر حسن زاده با کسب هشت رای از مجموع 14 رای مأخوذه برای چهار سال سکان این هیئت را در دست گرفت.