یادداشت

آخرین شمــــاره

 

سخت است خداحافظی حتی اگر موقت باشد آن هم پس از 10 سال همنشینی و هم صحبتی با مردمی که به مرام و معرفت، بزرگی و بزرگواری و صفا و صداقت، شهره اند.مردمانی که اگر قدمی برایشان برداری از عمق وجود قدردان هستند و فراموش نمی کنند، ساکنان سرزمین اساطیری که بزرگی و بزرگ‌منشی شان چون رستم دستان است و خدمت به آنان به هر اندازه، باز هم کم است.
روزنامه امروز و این سال های سیستان و بلوچستان که با گذر از 10 سال حضور در استان و ورود به سال یازدهم به افقی بیش از این می اندیشید تا هر صبح و طلوع خورشید از مشرق زمین، خود را مهمان دل های مهربان مردم این دیار ببیند مدت زمانی است با وضعیت و فشارهای اقتصادی حاکم بر جامعه و به تبع آن رسانه ها و به ویژه مطبوعات با سختی ادامه حیات می دهد و اگرچه سهل و راحت ترین کار را بسان بسیاری دیگر از روزنامه ها تعطیلی و توقف انتشار می دید اما هر بار به امید بهبود شرایط، ادامه کار داد تا مانع از دستیابی مردم منطقه به رسانه مورد اعتماد خود نشود.
گذر از سربالایی مشکلات به ویژه تهیه کاغذ برای انتشار «سیستان و بلوچستان» آن قدر سخت و دشوار شد که در دی ماه گذشته، سوخت و انرژی را گرفت و آهنگ توقف را نواخت اما آن چه مجدد آن را به حرکت واداشت تماس ها و درخواست های برخی از مدیران مرتبط استان و مسئولان بود که روزنه هایی از امید به کمک و مساعدت را چراغ حرکت قرار داد.
اما امروز و در این روز و با سخت تر شدن شرایط حتی به نسبت ماه قبل و البته محقق نشدن مساعدت ها و وعده هایی که نیروی محرکه تداوم کار بود به ناچار و بسان بسیاری دیگر از روزنامه ها و برخلاف میل باطنی از محضر خوانندگان و مخاطبان محترم عذرخواهی و خداحافظی می کنیم و البته این قول را هم می دهیم در صورت مساعد شدن شرایط مالی موسسه یا کمک دستگاه های استان، مجدد در خدمت مردم فهیم استان باشیم با این توضیح که موسسه فرهنگی هنری خراسان به عنوان صاحب امتیاز روزنامه سیستان و بلوچستان از بهمن 87 در این استان با راه اندازی دفتر سرپرستی روزنامه خراسان، انتشار ویژه نامه های «خراسان» و نیز دریافت مجوز و انتشار روزنامه سیستان و بلوچستان هزار و 349 شماره از این روزنامه را منتشر کرد.
موسسه فرهنگی هنری خراسان، فعالیت در استان را بدون تعریف کسب هر نوع منفعتی آغاز کرد و توانست علاوه بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ده ها نفر از نیروهای بومی منطقه، زمینه اطلاع رسانی صرف و بدون دسته بندی حزبی و گروهی را فراهم سازد تا سهمی در ارتقای وضعیت فرهنگی، خبری و اطلاع رسانی داشته باشد. در این مدت نیز توجه به قابلیت های منطقه، کمک به توسعه استان و معرفی سیستان و بلوچستان به عنوان منطقه ای بکر با جاذبه های مختلف گردشگری، کشاورزی، اقتصادی و ... را به عنوان اولویت خود تعریف کرد و در این واپسین شماره، خرسند است که به اعتقاد بسیاری، در این رسالت خود تا حد زیادی موفق بوده است و مهم تر از همه این که معرفی سیستان و بلوچستان امن و تغییر نگاه ها را در اذهان هموطنان دنبال و تثبیت کرده است.