زلزله بزمان خسارت نداشت

نویسنده : ریگی

 زلزله روز گذشته بزمان خسارت نداشت.مدیرکل ستاد بحران استان به خبرنگار ما گفت: زلزله ای به بزرگی 3/3 دهم ریشتر ساعت 11:59 روز گذشته بزمان را لرزاند. «عبدالرحمن شهنوازی» افزود: براساس گزارش های به دست آمده در این حادثه، به هیچ خانه مسکونی یا شهروندی آسیب وارد نشده است.